Fase 1 van de verbouwing van St. Middelkoop & Zn Zaltbommel is van start gegaan. Het asfalt en beton zijn verwijderd, de bodemsanering is uitgevoerd volgens BRLSIKB 7000Het terrein wordt bouwrijp gemaakt, zodat de bouw van start kan gaan.

In oktober start fase 2 waarin de sloop van de oude winkel zal plaats vinden èn fase 2 van de bodemsanering uitgevoerd zal worden.