Sinds 1614 toen de Nieuwe Haven in Schiedam werd gegraven, heeft de varkenssluis, tussen de Buitenhaven en de Nieuwe Haven dienst gedaan. Op 15 juli 1983 kwam een eind aan het bestaan van de Varkenssluis. Toen werden de deuren verwijderd. Sindsdien fungeert de constructie als kademuur. Omdat de bouwkundige staat in de loop der jaren flink achteruit is gegaan heeft Van der Ven in opdracht van gemeente Schiedam de sluis gerestaureerd. En het resultaat mag er zijn!

Na een uitvoeringsperiode van 12 weken is de restauratie van de Varkenssluis afgerond. Tijdens de restauratie is de sluis grondig onder handen genomen. Zo is de fundering gedeeltelijk verstevigd, natuursteen hersteld en vervangen, nagenoeg al het metselwerk is hersteld en betonreparaties onder de naastgelegen Hoofdbrug uitgevoerd. Door deze maatregelen is de toekomst voor deze sluis veilig gesteld.