Zou het niet geweldig zijn: 'Een volledig energieneutrale bouwplaats op waterstof?' Van der Ven waakt voor hun wensdroom. Vanuit die gedachte vinden onderzoeken plaats naar de diverse mogelijkheden om waterstof toe te passen. De visie binnen Van der Ven is dat het beter is om uberhaupt geen CO2 uit te stoten dan de uitgestote CO2 daarna te verminderen. 

Een van de kansrijke opties voor een duurzame energietransitie lijkt het inzetten van waterstof te zijn. Het lijkt zo bruikbaar. Wat kan waterstof precies, waar kan het worden toegepast, wat zijn de eventuele technische, juridische of organisatorische belemmeringen en wat zijn de kansen. Wie zijn de organisaties die de eerste stappen kunnen zetten, wat hebben zij dan nodig om daartoe over te gaan”. Lees hierover meer in: Waterstof, rijdt dat een beetje? en Waterstof, waken voor de wensdroom. Bron; Het Financieele Dagblad en blog Jeroen Koot.

Vooralsnog is het beoogde doel:

  • Inzicht verkrijgen in de productie, transport, opslag en toepassingen van waterstofgas ten behoeve van een duurzaam energiesysteem.
  • Starten met demo's en proefprojecten om te laten zien wat technisch kan.