Van der Ven is in januari 2018 begonnen met de renovatie van diverse persleidingen voor het Brabantse Delta, op verschillende locaties binnen het waterschap.                                                                                                

Het werk houdt in dat er op diverse locaties renovaties en vervangingen uitgevoerd worden aan het afvalwatertransportsysteem (AWP). Dit geschiedt tijdens een “afschakeldag” van de AWP waarin Van der Ven binnen 8 uur de werkzaamheden dient af te ronden, zodat het systeem tijdig weer in gebruik genomen kan worden. Hier komt expertises als nauwkeurig plannen en voorbereiden optimaal tot uiting.

Renovatie uitgelegd
Het renoveren houdt onder andere in dat één van de persleidingen inwendig een nieuwe coating krijgt. Om in de leiding te kunnen werken moet deze tijdens de genoemde afschakeling gecompartimenteerd worden waarbij een schuif met behulp van duikers voor de betreffende leiding wordt geplaatst in de buffertoren. Andere werkzaamheden betreffen het vervangen van diverse ontluchters en afsluiters, een geheel stuk leiding, een manchet om een mantelbuis en de reparatie van een lekkende koppeling.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgerond in april 2018.