Waterschap Brabantse Delta gunt G. van der Ven B.V. aannemingsbedrijf de opdracht om een persleiding te realiseren en de capaciteit te verruimen naar rioolgemaal Albano vlakbij Oudenbosch.

De gunning was gebaseerd op het criterium beste prijs-kwaliteit verhouding. Van der Ven leverde meerwaarde door proactief mee te denken en hierop te acteren. Door helder en effectief in beeld te brengen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, met minimale hinder voor de omgeving en met de beste technische oplossing, wist Van der Ven de opdracht over de streep te trekken.

De opdracht samengevat
De opdracht bestaat in technische zin hoofdzakelijk uit het renoveren van Rioolgemaal Albano en de realisatie van een persleiding tussen Rioolgemaal Bosschenhoofd en Rioolgemaal Albano, beiden geleden in de gemeente Halderberge. De huidige vrij verval-leiding moet volledig worden vervangen door een persleiding. De bestaande putten en leiding dienen hierbij te worden verwijderd. Het doel is dat het product aan de nieuwe afnameverplichting voldoet (AWA). Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden moet het transport van het afvalwater gegarandeerd zijn tussen rioolgemaal Bosschenhoofd en rioolgemaal Albano maar ook tussen rioolgemaal Albano en de AWP. Een uitdaging zat in de diverse eigenaarschappen van de gemalen en werken in de toekomst. Dit vroeg om een gedetailleerde afstemming.

De werkzaamheden moeten gereed zijn op 1 november 2019 en duren ongeveer 3 maanden.