G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf neemt deel aan het CO2-reductie programma “bewust omgaan met Energie”. De groep bestaat uit 14 bedrijven uit onze regio, die streven naar een ambitieuze CO2-reductie. Kern van de groep is ‘leren van elkaar’.

Doelstellingen van het initiatief zijn:
- De verbruiksmonitoring van de mobiele werktuigen verbeteren en de kentallen terugkoppelen aan de machinisten.
- 10% van de werktuigen en transportvoertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden.
- 10% van het wagenpark elektrisch te laten rijden.

Jolanda van Drunen KAM-coördinator bij Van der Ven: “In eerste instantie zijn we aangehaakt in het kader van onze CO2-prestatieladder certificering niveau 3. Gaandeweg kreeg het initiatief steeds meer animo en blijkt het een goede bron van kennis om verdere innovaties in ons bedrijf te kunnen ontwikkelen. Inmiddels zit Van der Ven op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Marc Herberigs van Stimular begeleidt de groep en zorgt enerzijds voor inhoudelijke input met zijn actuele kennis over CO2-reductie maatregelen en anderzijds borgt hij dat alle deelnemers praktische kennis en ervaringen uitwisselen. Stimular is in staat om de groep naar een hoog niveau te tillen“

Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V. heeft recent de volgende CO2-reductiemaatregelen genomen:
- Toepassen warmtepomp in kantoorgebouw.
- Plaatsing zonnecellen op dak kantoorgebouw.
- Onderzoek naar alternatieve brandstoffen.

Wij verwachten hiermee de komende jaren 10% op onze CO2 uitstoot te besparen. Onze doelstelling is een uitstootvermindering van 10% in 2020 ten opzichte van 2017 per € omzet te realiseren.