Bosselaar Zuid BV heeft Van der Ven de opdracht gegund om de wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen (gemeente Moerdijk) woonrijp te maken. Onderdeel van de werkzaamheden is herstel van het DWA-riool.

De woonwijk Bosselaar Zuid is sinds 2011 in ontwikkeling. Kort na de aanleg van het riool is geconstateerd dat het riool en de bouwweg begonnen te verzakken, vooral in het oostelijke deel.

Werkzaamheden in drukke omgeving
Van der Ven is vanaf 1 oktober 2018 aanwezig in het gebied. De uitdaging is dat de wijk al bewoond is en er ook een brede school is gevestigd die al een tijdje open is. Het riool is in werking en moet dit blijven doen. Werkvoorbereider Thijs Wouters. “Wij gaan enerzijds riool vervangen of nieuw riool bovenop het bestaande netwerk leggen. Dit doen we met kunststof buizen. Verder werk bestaat uit het woonrijp maken van Bosselaar Zuid, dus trottoirs aanleggen, groenvakken inrichten, de fietstunnel opknappen en de geluidswal herprofileren.”

Volgens planning volgt oplevering in het voorjaar van 2019.