In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Van der Ven eind 2017 de bouw van een gemaal aan de Startstraat in Gameren aangenomen. De eerste bouwvergadering staat één dezer weken gepland en naar verwachting wordt het project medio 2018 afgerond.

Het werk betreft de vervanging van het huidige gemaal aan de Startstraat te Gameren. Van der Ven is ook verantwoordelijk voor de sloop van het oude gemaal en het aanbrengen van een duiker. Daarnaast coördineert Van der Ven  de werken die door derden worden uitgevoerd, zoals de elektrotechnische installatie en activiteiten van nutsbedrijven.

Betrouwbaarheid garanderen
De vervanging van het gemaal aan de Startstraat is nodig omdat het sinds het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw in gebruik is. De vervanging is nodig om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van het gemaal in de toekomst te blijven garanderen, wat in een waterrijke polder als de Bommelerwaard natuurlijk zeer belangrijk is.

Vijzelgemaal
Het gemaal aan de Startstraat is een vijzelgemaal. De keuze voor dit soort gemaal is ingegeven door prestaties op het gebied van energie, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het opvoerwerktuig. Kijkend naar opvoerhoogte en capaciteit van het opvoerwerktuig voor deze situatie is een vijzel ook visvriendelijker dan een reguliere pomp.