Gemeente Pijnacker-Nootdorp realiseert de nieuwe Oostelijke randweg. Onderdeel van de nieuwe Oostelijke randweg is een tweetal bruggen die de hoofdwatergang (Oostwatering) tussen het bedrijventerrein De Boezem en het glastuinbouwgebied overbruggen. Het betreft één verkeersbrug en één fietsbrug.

Van der Ven verzorgt de engineering, productie en bouw van deze twee bruggen volgens het ontwerp van ipv Delft. De werkzaamheden zijn al van start gegaan en het resultaat van de bruggenbouw is eind 2018 te bewonderen.