Afvalwater wordt steeds meer centraal gezuiverd, dit blijkt in de meeste gevallen efficiënter en duurzamer te zijn dan te zuiveren met kleine lokale afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hoogheemraadschap van Rijnland vervangt hiervoor de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Rijnsaterwoude voor een nieuw afvalwatertransportgemaal.  

Van der Ven bouwt op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Rijnsaterwoude het afvalwatertransportgemaal (AWTG). Dit nieuw te bouwen gemaal gaat het afvalwater van Rijnsaterwoude en omgeving transporteren naar de AWZI in Alpen aan den Rijn. Het gemaal zal worden aangesloten op een reeds gelegde persleiding. Zodra het gemaal in gebruik genomen is sloopt Van der Ven de oude AWZI.

De tijdelijke bouwkuip voor het gemaal is aangebracht en ontgraven. Er wordt volop gewerkt aan de bouw van de betonnen kelder. Het aanbrengen van de bovenbouw zal in januari worden gerealiseerd waarna in februari de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties zullen plaatsen. In maart zal het nieuwe afvalwatertransportgemaal in bedrijf worden genomen. Na een geslaagde proefperiode van het nieuwe gemaal wordt de huidige zuiveringsinstallatie gesloopt en wordt het terrein van het nieuwe gemaal afgewerkt.