Een mooie mijlpaal voor Van der Ven en Gemeente Gooise Meren! In navolging op een intensieve bouwteamfase heeft Van der Ven de opdracht ontvangen voor de realisatie van de reconstructie oostelijke vestingwallen in Muiden. Op 8 september is de overeenkomst getekend, nu kan de realisatie officieel starten.

De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. Het doel is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden.  Om deze doelstelling te behalen worden de vestingwallen opgehoogd en gestabiliseerd, damwanden aangebracht langs de oevers van de vestinggracht, contouren van schietbanen in de vestingwallen teruggebracht en worden de nieuwe vestingwallen voorzien van wandelpaden en groenvoorzieningen. Daarnaast zal er onderhoud aan gebouwen plaatsvinden welke in de vestingwallen zijn gesitueerd.

De grootste uitdaging in het werk is de logistiek ten behoeve van het grondwerk. De vesting Muiden kenmerkt zich door weinig ruimte en nauwe straten. Dit zijn geen ideale omstandigheden om grote hoeveelheden grond doorheen te transporteren. Daarom worden er twee overslaglocaties ingericht waarop de grond naar kleinere transportmiddelen wordt overgeslagen. Op deze manier wordt zwaar transport in de vesting zoveel mogelijk voorkomen.

Verder is het project ook qua omgeving erg uitdagend. Omwonenden gaan merken dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Vestingwal, praktisch hun achtertuin. In de bouwteamfase is daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar de omgeving. Hieruit is een BLVC plan opgesteld, met beheersmaatregelen, dat in de uitvoeringsfase een belangrijke rol speelt. Zo wordt in dit project de Bouwapp ingezet en is er voor de bewoners een twee wekelijks inloopspreekuur in het Muizenfort.

Het werk start eind oktober en moet voor de bouwvak van 2021 worden opgeleverd.

 

Visualisaties: MTD Landschapsarchitecten