Bent u er al geweest? Van der Ven realiseerde 900 meter nieuwe Komkommerweg in Pijnacker, een parallelweg met een 300 meter lange fietstunnel, een kruising én een rotonde op de nieuwe verkeersbrug over de Delfgauwsevaart. Het project is prachtig in beeld gebracht in de uitvoering èn het eindresultaat.

Uitdagingen in een notendop
De constructieve uitdagingen waren de rotonde op de nieuwe verkeersbrug en de fietstunnel. De 300 meter lange fietstunnel is gefundeerd op ruim 300 heipalen, ligt 6 meter onder het maaiveld en maakt een slinger van links naar rechts, van boven naar beneden en terug. Voor de rotonde over de Delfgauwsevaart zijn langs de vaart stalen damwanden geheid en twee betonnen brughoofden gebouwd waarop liggers zijn geplaatst en waarover een deel van de rotonde uitkraagt.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp verbetert leefbaarheid en woonkwaliteit
De nieuwe Komkommerweg verbindt de N470 met de N473 en vormt daarmee een nieuwe ontsluitingsweg voor de aldaar gevestigde glastuinbouwbedrijven. Op deze manier zijn de woonkernen in het glastuinbouwgebied van verkeer ontlast en zo de leefbaarheid en woonkwaliteit verbeterd.