De start van een nieuw jaar is een mooi moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar.  Wij kijken met trots terug, want wat hebben we veel bereikt dit jaar. Het was een druk jaar met vele hoogtepunten en we nemen jullie graag mee terug in de tijd. 

Innamepompstation Bergsche Maas
Begin 2019 hebben wij de opdracht van Evides Waterbedrijf gekregen om het innamepompstation aan de Bergsche Maas te bouwen. Met de hoogste EMVI score op het gebied van kwaliteitsbeheersing, organisatie, coördinatie, planning, veiligheid, samenwerking en omgeving wisten wij dit prestige project in onze achtertuin binnen te slepen. Er is in het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt aan dit project. Begin februari waren de uitvoerende werkzaamheden gestart. Inmiddels is de bouwkuip van ruim 10 meter diep aan de rivier gereed en zijn we gestart met de opbouw van de betonnen pompen. Ook mogen we in het nieuwe jaar weer aan dit mooie project werken, de bouw van het innamepompstation zal naar verwachting tot eind 2020 duren.

Busstalling Westraven
Vlakbij de P+R Westraven realiseert de provincie Utrecht een nieuwe, duurzame Busstalling. Daarvoor is opdracht gegeven aan G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Op 16 mei 2019 tekenden gedeputeerde Dennis Straat en directeur Huibert van der Ven het contract voor de uitvoering van dit bouwproject. Toen het contract met Van der Ven was getekend, is als vervolgstap een definitief ontwerp gemaakt voor de nieuwe stalling. We hopen in 2020 te starten met de uitvoerende werkzaamheden.

De Dijkenbouwers
De dijkenbouwers is een samenwerkingsverband van de bedrijven Ballast Nedam, Martens en van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Deze partijen vormen samen hét kennis- en expertisecentrum om de dijkversterkingsopgave in Nederland met steeds minder impact op omgeving en milieu te realiseren.  Dit jaar hebben wij als Dijkenbouwers veel bereikt.

Afgelopen augustus heeft Waterschap Vallei en Veluwe de opdracht voor Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal gegund aan De Dijkenbouwers. De Dijkenbouwers gaan deze klus klaren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De uitwerking van het Voorkeursalternatief tot een Definitief Ontwerp, waarbij de benodigde vergunningen zijn aangevraagd, duurt tot eind 2020. In het voorjaar van 2021 starten de uitvoeringswerkzaamheden.

Ook zullen De Dijkenbouwers deelnemen aan de Proef grofzandbarrière voor Dijkversterking Gameren. Een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor de grofzandbarrière. Waterschap Rivierenland organiseert samen met drie aannemerscombinaties een zogenaamde project startup. Doel van dit project is om de maakbaarheid te testen van deze innovatieve maatregel tegen piping.

Dunea
We hebben afgelopen jaar weer een aantal mooie projecten voor Dunea mogen uitvoeren. Een project die daar bovenuit sprong was het vervangen van de Doseerleiding in de Afgedamde Maas. De Afgedamde Maas is de bron voor drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarom is het heel belangrijk dat de kwaliteit van het water goed is èn goed blijft. Om goed en gecontroleerd te kunnen doseren moest de oude leiding vervangen worden. Een klus die Dunea en Van der Ven hebben geklaard. De nieuwe 200 meter lange leiding is inmiddels in gebruik genomen.

Oplevering Komkommerweg
In opdracht van Gemeente Pijnacker – Nootdorp heeft Van der Ven voorzien in de aanleg van de Komkommerweg in Pijnacker.  Een hele klus, maar sinds vrijdag 16 augustus kan er gebruik gemaakt worden van de nieuwe weg.  Er is een jaar hard gewerkt aan de realisatie van het project, maar al dat harde werk is zeker beloond met een zeer tevreden opdrachtgever en een prachtig resultaat waar we allemaal bijzonder trots op mogen zijn.

Zoals u heeft kunnen lezen hebben we dit jaar de wereld weer een stukje mooier gemaakt! We zijn bijzonder trots op alles wat we hebben bereikt dit jaar en gaan vol enthousiasme het nieuwe jaar in.