Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep. De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken dat eind 2024 zal gelden.

Tijdelijke regeling
De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. De regeling zou vanaf 1 januari 2016  tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van totaal € 75 miljoen is uitgeput. Dit laatste is nu het geval.

Geen nieuw budget
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Bovenstaand nieuwsitem is 1 november 2018 gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Klik op deze link om door te schakelen naar de website van RVO. Van der Ven publiceert dit geheel informatief.