Op maandag 17 juli 2017 hebben wethouder Nadine Stemerdink en Huibert van der Ven het startsein gegeven voor het project “verplaatsing van het Rioolgemaal Ruysdaellaan”. Onder het toeziend oog van de betrokken projectteamleden en geïnteresseerden verbond Nadine Stemerdink haar naam als beschermvrouwe aan het project. Daarna doopte ze samen met Huibert van der Ven de boorbuis.

Dit werk is een bijzondere klus voor Gemeente Leidschendam. Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van Best Value for Procurement. Dit is een innovatieve werkwijze om de meest geschikte partij te vinden voor een project. Dit was het eerste project voor de gemeente wat zij op deze manier hebben uitbesteedt. Ook de uitvoeringsmethode, een gesloten frontboring, is voor de gemeente uniek.

Het werk betreft het verplaatsen van een rioolgemaal tot buiten het dorp. Hiervoor moet zo’n 1,1 kilometer lange rioleringsstelsel worden aangelegd vanaf het bestaande gemaal naar het nieuwe gemaal. Vanwege ruimtegebrek en het beperken van de hinder is gekozen voor een gesloten front boring. De belangrijkste verkeersader van Leidschendam, de Noordsingel, hoeft daardoor niet gestremd te worden. Ook de overlast voor bewoners blijft beperkt. 

Aan van der Ven de taak deze bijzondere klus medio april af te ronden. Met vertrouwen zien we de oplevering tegemoet.