Tracé Eck en Wiel is gereed en wordt komende periode getest op waterdichtheid om vervolgens aangesloten te worden op het bestaande leidingstelsel. In dit tracé zijn 10 horizontaal gestuurde boringen HDPE Ø450mm gerealiseerd waarvan de langste boring een lengte had van 550 meter. Tevens zijn er, door middel van doorpersing, 2 stalen mantelbuizen aangebracht en is er circa 4,2 kilometer persleiding PVC Ø500mm in open ontgraving gerealiseerd.

Samenwerking loont
Een oplettende opdrachtgever en geslaagde samenwerking met Netbeheerder Liander heeft er mede voor gezorgd dat we ‘overlast en tijd hebben kunnen besparen’. Door parallel aan de werkzaamheden voor Waterschap Rivierenland ook een deel van het kabeltracé voor Liander te realiseren. We hebben hiervoor 3 gestuurde boringen en 1 kilometer hoogspanningskabel aangebracht.

Hoe staat het met het vervolg van de tracés
In tracé Lienden zijn 3 horizontaal gestuurde boringen gerealiseerd en is circa 1,6 kilometer persleiding in open ontgraving aangebracht. Voor eind juli zal er nog een extra gestuurde boring en circa 400 meter leiding in open ontgraving worden aangebracht. Na de bouwvak zullen we de laatste 550 meter van Tracé Lienden aanbrengen. Aansluitend worden alle leidingdelen getest op waterdichtheid en worden aangesloten op het leidingstelsel. Voor tracé Kesteren wordt alles in gereedheid gebracht voor de uitvoeringsfase.

Meer informatie over het project TSNO kunt u vinden op de site van Waterschap Rivierenland.