Met grote verslagenheid hebben we op vrijdag 14 december jongstleden kennis genomen van het overlijden van To van der Ven. Zij was sinds 5 juni 2011 weduwe van onze oud-directeur en oprichter van ons bedrijf Gerrit van der Ven.

In 1968 heeft Gerrit samen met zijn vrouw To het bedrijf opgericht. In 1995 hebben hun beide zonen, Huibert en Lean van der Ven, het familiebedrijf overgenomen. 

Vergeten zullen we To en Gerrit niet. We zullen proberen met z'n allen, naar dat in ieders vermogen ligt, voort te zetten wat zij in 1968 begonnen zijn.  Er is op D.V. woensdag 19 december gelegenheid tot condoleren in Huis Brakel, Dwarsweg 2 te Brakel van 19.30 tot 21.00 uur.

De herdenkingsdienst voor To is op D.V. donderdag 20 december om 14.00 uur in de Hervormde Kerk, Marktplein 1 te Brakel. Voorafgaand aan deze dienst wordt To in besloten kring begraven. Na afloop van de herdenkingsdienst is er gelegenheid de familie te ontmoeten en persoonlijk te condoleren in Huis Brakel.

Geen bezoek aan huis.