Met tevredenheid blikt Van der Ven terug op de realisatie van het nieuwe Afvalwater Transport Gemaal (AWTG) in Rijnsaterwoude, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook werd de overbodig geworden AWZI gesloopt.

Van der Ven was sinds de zomer van 2017 actief in het Zuid-Hollandse dorp Rijnsaterwoude (gemeente Kaag en Braassem) met het bouwen van een nieuw Afvalwater Transport Gemaal. Vanaf het begin van 2018 voerde Van der Ven vervolgens de sloop van de nu overbodige Afval Water Zuiveringsinstallatie (AWZI) uit. Daarmee is het Afvalwater Transport Systeem in Rijnsaterwoude klaar voor de taken die eigenaar en opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland als missie heeft: droge voeten houden en over schoon en voldoende water beschikken. De doelstelling van het project is centralisatie van afvalwaterzuivering. Het afvalwater wordt via het nieuwe gemaal getransporteerd naar de AWZI in Alphen aan den Rijn.

Werkzaamheden
Van der Ven stond aan de lat voor het leveren, aanbrengen, installeren en in bedrijf stellen van de installatie. Hieronder vielen het aanbrengen van fundatie, leidingwerk, grondwerk en werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. De werkzaamheden zijn afgerond met het amoveren van de AWZI. De locatie bevindt zich aan het einde van de Kalmoeslaan, niet ver van de oevers van het Braassemermeer en een zijtak van het Aarkanaal. “Hoewel op enige afstand van de bewoonde omgeving was het omgaan met bewoners van Rijnsaterwoude belangrijk op de momenten dat er zwaar materieel werd aan- en afgevoerd. Met proactieve informatievoorziening is dit proces naar tevredenheid gemanaged”, vertelt projectleider Stefan Blok.

Uitdaging
Opdrachtgever Rijnland zette de opdracht als één contract in de markt, in verband met grondwater problematiek. De opdrachtgever had zorgen over kwel en het roeren van de bodem, in verband met zoutwater-grondwater en mogelijkheid tot opbarsten van de bodem. De voorgestelde oplossing is met succes door Van der Ven uitgevoerd. “Het is prachtig Hollands werken als je weet dat het maaiveld al 4 meter onder het waterniveau van de vaart ligt. En dan hebben wij nog een kuip gegraven om in te werken, zodat we ongeveer 10 meter onder het waterpeil van het Braassemermeer werkten. Dit vraagt om een goed bewustzijn van de situatie en bijbehorende risico’s. Zo waren het monitoren van grondwaterstanden en maaiveldhoogtes van wezenlijk belang”, vertelt Blok.

Alternatief paalsysteem
Een algemene uitdaging in de bouwwereld momenteel is de lange levertijd, zoals ook op betonpalen. Deze uitdaging deed zich ook voor in Rijnsaterwoude. Van der Ven toonde hier flexibiliteit door met detailontwerp een kostenneutraal alternatief paalsysteem uit te werken en aan te dragen, dat door de opdrachtgever is geaccepteerd. “Met ankerpalen hebben we lange levertijden weten te omzeilen en hebben we de mijlpaal ‘gemaal in bedrijf’ weten te halen”, zegt Blok.