Van der Ven renoveerde het rioolgemaal Albano èn vernieuwde de rioolleiding tussen de rioolgemalen Albano en Bosschenhoofd voor Waterschap Brabantse Delta. Albano is hiermee werktuigbouwkundig, electrotechnisch en bouwkundig geoptimaliseerd èn met de capaciteitsvergroting toekomstbestendig gemaakt.

Rioolleiding
De rioolleiding loopt langs de Pastoor van Breugelstaat en de Vaartweg in Bosschenhoofd. De oude rioolleiding is volgens planning half juni vervangen door een persriool van 1 kilometer lang en met een doorsnede van 250mm. 

Rioolgemaal Albano
Daarnaast is rioolgemaal Albano, dat ligt op sportpark Albano in Oudenbosch, gerenoveerd en in capaciteit uitgebreid. De inzameling en het transport van afvalwater is steeds gewaarborgd doordat er een tijdelijke installatie werd geplaatst die de werking van het gemaal gedurende de werkzaamheden overnam. Rioolgemalen verpompen afvalwater om het af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Ze bestaan uit een grote afgesloten put of gebouw en één of meerdere pompen. Afhankelijk van de grootte kunnen gemalen per uur enkele duizenden tot vele miljoenen liters water verpompen. 

Duurzaamheid
In het renovatieproces stond duurzaamheid voorop. Dat betekent hergebruik van materialen en vermindering van het energieverbruik. De grootste energieverbruikers in een gemaal zijn de pompen. Met een aantal maatregelen, zoals energiezuinige motoren, is er ongeveer 10 tot 20 procent aan energie bespaard. Dit levert een forse kostenbesparing op èn bovendien een flinke verlaging in de uitstoot van CO2.