De Varkenssluis is gelegen in de Nieuwe Haven te Schiedam en werkt al 50 jaar niet meer. Feitelijk fungeert de constructie als kademuur. Van der Ven gaat de Varkenssluis voor de gemeente Schiedam onder handen nemen.

De restauratie betreft alle civiele en bouwkundige werkzaamheden. Voor deze restauratie moeten stenen worden ingeboet, boven en onder de waterlijn, scheuren herstelt en een drie-tal versterkingspalen worden aangebracht in de vleugelwanden.

Het volledige project wordt binnen 13 weken gerealiseerd. De voorbereidingen voor de restauratie zijn in volle gang en de oplevering staat gepland in maart 2020.

Extra informatie: De stem van Schiedam