Terug naar overzicht

Naar volle tevredenheid van opdrachtgever gemeente Dordrecht, was de restauratie van de monumentale Heulbrug te Dordrecht juni 2017 gereed. 

Nadat de bouwteamovereenkomst in 2016 door de gemeente Dordrecht en Van der Ven getekend is, zijn de werkvoorbereidingen voor de restauratie van de monumentale Heulbrug van start gegaan. Waterschap Hollandse Delta verleende vergunning voor de werkzaamheden in de A-watergang en zo konden de uitvoerende werkzaamheden op 3 april jl. beginnen. Alle betrokken partijen en medewerkers bedankt voor de prettige samenwerking en het prachtige resultaat.