Nadat de bouwteamovereenkomst in 2016 door de gemeente Dordrecht en Van der Ven getekend is, zijn de werkvoorbereidingen voor de restauratie van de monumentale Heulbrug van start gegaan. Waterschap Hollandse Delta verleende vergunning voor de werkzaamheden in de A-watergang en zo konden de uitvoerende werkzaamheden op 3 april jl. beginnen.

Bij het restaureren van de Heulbrug is de brug 'drooggezet', zodat ook de schades onder de waterlijn beoordeeld kunnen worden. Het schadebeeld van het metselwerk van de Ijsselsteentjes zal worden gerestaureerd. De stalen buis onder de brugtoog zal worden verwijderd en de rollaag zal er opnieuw opgezet worden. 

Naar verwachting is de monumentale Heulbrug medio juni 2017 weer in oude staat hersteld.