Fort Rijnauwen is het grootste fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het is uniek qua bouwstijl en omvang, ruim 31 hectare. In de loop der tijd hebben weers- en natuurinvloeden bouwkundige delen aangetast. Staatsbosbeheer heeft van der Ven in April opdracht verleend om 6 gebouwen te consolideren en hier herstelwerkzaamheden aan uit te voeren. Voor intrede van het vleermuisseizoen zijn de werkzaamheden opgeleverd welke onder andere bestonden uit:

  • Herstel metselwerken
  • Natuursteen herstelwerken
  • Uitvoeren grond- en waterwerken
  • Conserveringswerkzaamheden