Van der Ven heeft van de gemeente Houten een uitdagende opdracht gekregen: de restauratie van het poortgebouw van Fort Honswijk. Dit rijksmonument vormt van oudsher de toegang tot het oudste en grootste torenfort van Nederland. In de negentiende eeuw was het gebruikelijk om forten te benaderen via een brug maar bij het fort in Houten ontbreekt die juist vanwege de waterkerende functie van de toegangsweg. Hiermee is het poortgebouw dat stamt uit 1878 uniek in zijn soort.

Tot 2012 is het gebouw in gebruik geweest door met name Defensie. Enerzijds goed nieuws, want daardoor is nagenoeg nooit iets verbouwd of gewijzigd. Anderzijds is ook het onderhoud achter gebleven. Dit alles leidde in 2017 tot opdrachtverlening aan Van der Ven om een totale restauratie uit te voeren.

Bij inventarisatie bleek het gebouw er nog slechter aan toe te zijn dan aanvankelijk gedacht. Samen hebben wij de handen uit de mouwen gestoken en de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

·         Asbestsanering
·         Vernieuwen gemetselde dakranden
·         Herstellen metselwerken en natuursteen
·         Herstellen en gebruiksgereed maken van rookgasafvoeren
·         Herstellen gietijzeren ramen en kozijnen
·         Herstellen houten deuren
·         Schilderwerken
·         Inpassing en aanleg van technische installaties
·         Engineering en fabricage van diverse authentieke onderdelen