Momenteel zijn we bezig met het relinen van een bestaande ruwwater transportleiding voor Dunea Duin en Water. Deze transportleiding bestaat uit betonnen buizen met een inwendige diameter van 1200mm en 1000mm en met een totale lengte van ruim 1 kilometer. De ruwwaterleiding is een onderdeel van de transportleiding tussen Brakel en Katwijk. Via deze leiding wordt een deel van de infiltratieplassen in het duingebied gevuld en kan dit water door het zandpakket natuurlijk gezuiverd worden en verder naar de zuivering worden vervoerd. Waarna het uiteindelijk bij de consument uit de kraan zal stromen. 

De bestaande betonnen buizen waren op de verbindingen in slechte staat en dit veroorzaakte lekkages. De leiding was hierdoor vele malen buiten bedrijf, zodat deze gerepareerd kon worden. Door middel van een sleufloze techniek zal deze leiding worden gerenoveerd in samenwerking met Kumpen Renovatietechnieken. De methode die we hiervoor gaan gebruiken heet ‘’Relining’’. Bij relining wordt als het ware een lange kous door de buizen heen gelierd en door UV-licht uitgehard. Hierdoor wordt de gebruiksduur van de leiding met ongeveer 50 jaar verlengd. Mede doordat deze leiding door een Natura 2000 gebied loopt is gekozen voor het renoveren middels een sleufloze techniek, zodat de schade aan de natuur zeer beperkt zal blijven.

Inmiddels zijn de damwandkuipen aangebracht en ontgraven, is de leiding gesloopt, de totale streng gereinigd en de inspectie uitgevoerd. Eind januari zal Kumpen de liner aan gaan brengen in de leiding.