Voor Van der Ven is de binnenstad van Delft niet onbekend. Al sinds 2011 zijn wij binnen de gemeente Delft actief met het onderhouden en restaureren van civiele kunstwerken. Wij zijn trots dat we deze samenwerking mogen voortzetten! Gemeente Delft heeft namelijk de drie jarige raamovereenkomst voor onderhoud aan kunstwerken gegund aan Van der Ven.

Delft kenmerkt zich door haar historische stadscentrum. Diverse gemetselde kades in de binnenstad en kades net buiten het oude gedeelte van de stad zijn aan onderhoud toe. Daarnaast is op basis van een uitgevoerde analyse gebleken dat veel bruggen en kades onderhoud behoeven en enkele deels of in het geheel gerenoveerd moeten worden. De afgelopen jaren is er een achterstand in het onderhoud ontstaan. Met de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst worden de gemetselde kades en bruggen weer toekomstbestendig, duurzaam en veilig.

De Raamovereenkomst loopt voor een periode van 3 jaar (2020 t/m 2023).