Van der Ven kijkt met genoegen terug op een goed verlopen uitvoering van groot onderhoud aan de Quackelbrug in Delft. De werkzaamheden namen bovendeks 4 weken in beslag.

Ook aan de onderzijde van de brug zijn enkele weken vanaf een ponton (beton)werkzaamheden uitgevoerd, in overleg met vaarweggebruikers. Met het terugplaatsen van de authentieke relingen zijn de werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever, de gemeente Delft, afgerond. “De uitvoering is ondanks een krappe tijdsplanning prima verlopen. Met in het achterhoofd wetende dat de brug in een drukke route zit, zijn we erg content met het feit dat we geen klachten hebben gehad. De Quackelbrug is weer in gebruik”, vertelt uitvoerder Peter Gouda Quint.

Omgevingsmanagement
Bij het binnenhalen van de opdracht maakte Van der Ven indruk met de geboden meerwaarde in het management van verkeer en omgeving. De Quackelbrug is inderdaad een drukke passage in de Oostsingel, een belangrijke verkeersader voor Delft. Dagelijkse passanten ondervonden nauwelijks hinder van de werkzaamheden en de bereikbaarheid voor hulpdiensten en openbaar vervoer was middels een speciale aanpak geregeld. Onder andere is een waterdicht membraam op de brug aangebracht, is asfalt vernieuwd en zijn betonreparaties uitgevoerd.