In Leerdam zijn we inmiddels een flink eind gevorderd met de reconstructiewerkzaamheden. Een aantal straten onderging al de gedaanteverandering van de oude gedateerde bestrating naar de nieuwe frisse inrichting. Tegelijkertijd wordt het grootste deel van de wijk Achter de Pijp ook voorzien van een gescheiden-rioolstelsel en in de wijk gelegen waterbergingen om hiermee aan de huidige duurzaamheidseisen te voldoen.

Participatie
Prachtig om te zien dat er verschillende participatie-initiatieven nu al tot uitvoering zijn gekomen. Zo zijn de pleintjes Ranonkelhof en de Salviahof in samenspraak met de omwonenden ontworpen en ingericht. En om de wijk nog meer te vergroenen hebben wij een kortingsactie georganiseerd in samenwerking met het lokale tuincentrum en zijn er ondertussen twee nieuwe tuinen verloot onder de inzendingen van de bewoners. 

Nieuwbouw
Voor woningstichting Kleurrijk Wonen zijn na de asbestsanering en de sloop van de woningen in de Rozenstraat en de Tulpstraat de bouwwerkzaamheden gestart. In een rap tempo van één woning per dag worden momenteel de casco’s geplaatst van de nieuwbouwwoningen waarmee de wijk een fris nieuw gezicht krijgt.

Voortzetting
Voor het kerstverlof worden de Azaleastraat en een deel van de Tulpstraat afgerond. In het nieuwe jaar zien we uit naar de voortzetting van de positieve kwaliteitsimpuls die in de wijk is ingezet en hopen we samen met de buurt nog vele mooie leefbaarheidsinitiatieven tot stand te laten komen.