Tussen de kassen krijgt de nieuwe Komkommerweg steeds meer vorm. Vrachtwagenchauffeurs met ladingen komkommers, tomaten en gladiolen moeten nog voor zo’n vijf maanden een enkelbaans weggetje delen met fietsers en automobilisten voordat de 800 meter lange verbinding tussen de provinciale weg N470 en de weg langs de Pijnackerse Vaart gereed is.

Inmiddels zijn we gestart met de aanleg van een rotonde op een prefab betonnen overkluizing van de vaart, die we eerder dit jaar hebben gerealiseerd.

Twee rijbanen en een fietspad verbinden deze rotonde, via een kruispunt, met de provinciale weg 800 meter verderop.  Evenwijdig aan de provinciale weg realiseren wij onder de verbindingsweg een fietstunnel voor het kruisend fietsverkeer. De verbindingsweg is inmiddels tot aan het werkterrein van de fietstunnel, op het kruispunt de toplaag na, gereed. De bouw van de fietstunnel is in volle gang.

Vanaf maaiveld zijn 250 palen op diepte geheid en 13 groutankers aangebracht. In een tijdelijk bouwkuip van 260 meter lang, met een breedte van 11 meter en een diepte oplopend tot 6 meter beneden maaiveld, is een aanvang gemaakt met het betonwerk. Het bekistingwerk van de 11 tunnelmoten, met gebogen en hellende wanden variërend in hoogte van 0,9 tot 5,2 meter, maakt de klus tot een bijzondere uitdaging voor het uitvoeringsteam.