Waterschapsbedrijf Limburg heeft zich als opdrachtgever onderscheiden door een nieuwe manier van werken te introduceren, door te werken volgens het concept meerjarige samenwerking. Een geheel nieuwe aanpak met een focus op gezamenlijke doelen, samenwerking, kennisdeling, vertrouwen, openheid, langetermijndenken, veiligheid, duurzaamheid, innovatie en een eerlijk verdienmodel. Inmiddels zijn we bijna 3 jaar onderweg met de raamcontracten en hebben mooie projecten gerealiseerd. Door de goede samenwerking met de opdrachtgever weten we, ondanks het werken op afstand, elkaar snel te vinden om doeltreffend te kunnen afstemmen.

Dit jaar zijn er binnen het raamcontract weer twee uitdagende projecten gestart. 

Renovatie transportleiding Daalakker fase 2

De transportleiding Daalakker – RWZI Roermond verkeerd in slechte staat. Fase 1 is succesvol afgerond en nu is het tijd voor fase 2. Ervaringen van fase 1 zijn meegenomen in fase 2 waardoor we in het engineeringstraject snel tot de juiste technische oplossingen zijn gekomen.  In juni starten we met de uitvoerende werkzaamheden. We gaan ca. 600 meter riool relinen en 4 putten herstellen.

Vervanging leiding Nieuw Bergen

Ten behoeve van het hoogwaterbeschermingsprogramma gaan we een oude asbest-cement leiding in Bergen verwijderen. Ten behoeve van een nieuw tracé leggen we een vervangende leiding aan buiten de nieuwe waterkering. Voor deze werkzaamheden hebben we momenteel een ontwerpovereenkomst gesloten. Komende periode gaan we het initiatief uitwerken naar een compleet uitvoeringsontwerp.