Al 50 jaar zijn wij betrokken bij projecten voor Dunea Duin en Water. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een veelheid aan traditionele, moderne en innovatieve contracten. Een huidig project waar Van der Ven aan werkt is het realiseren van de nieuwe spoelwaterverwerking in Scheveningen. Een mooi project vol met uitdagingen.

De spoelwaterverwerking zorgt ervoor dat spoelwater weer geschikt wordt gemaakt voor hergebruik in het zuiveringsproces. Vuil spoelwater komt vrij als de snelfilters, koolfilters en langzame zandfilters met lucht en water worden schoongespoeld. Door het ontwerpen en bouwen van een verwerkingsinstallatie wordt spoelwater weer geschikt gemaakt voor hergebruik. Deze manier van recycling is niet alleen efficiënt, maar voorkomt ook dat het milieu wordt belast met afvalwater. Het schone spoelwater gaat terug naar de verdeelbak van de snelfilters en komt daar weer in het hoofdproces terug.

Wij zijn in 2018 gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van de bouwlocatie, het uitvoeren van een bodemsanering, het omleggen van wegen en rioleringen, het herinrichten van het duingebied tussen de spoelplassen en het bouwen van de spoelwaterverwerking.  Zodra de nieuwe spoelwaterverwerking in gebruik is genomen, wordt ook de gehele infrastructuur van de plassen verwijderd en de situatie teruggebracht naar de oude natuurlijke vorm. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de wintermaanden, omdat rekening wordt gehouden met het broedseizoen.