Wie in de omgeving van Houten een kano bezit kan zich dit voorjaar verheugen op een nieuwe route door het polderlandschap van Blokhoven, ten zuiden van het dorpje Schalkwijk.

Fase 2 van de realisatie van de Recreatieve Routes Blokhoven gaat in maart van start. Van der Ven heeft in de zomer van 2017 reeds het grondwerk verricht aan de kanoroute door de polder. Het betrof het verbreden van de watergangen. In goed overleg met de gemeente Houten is tijdig besloten het werk in twee fasen uit te voeren. “De huidige markt voorziet helaas in lange levertijden van materialen. De betonpalen die we nodig hebben voor het afronden van onze werkzaamheden konden pas in week 8 geleverd worden. Door dit transparant met onze opdrachtgever te bespreken en ook alternatieven voor te stellen, zijn meerkosten voorkomen”, vertelt bedrijfsleider Cees van Oord.

Bruggen en duiker
Uiterlijk op 1 mei 2018 heeft Van der Ven twee verkeersbruggen, een brug voor fietsers en voetgangers en een hangduiker gerealiseerd. De duiker is uiteraard breed genoeg om kanovaarders doorheen te laten gaan. De werkzaamheden in deze periode vragen erom goed rekening te houden met ecologische omstandigheden. Als ervaren aannemer is deze opdracht wel toevertrouwd aan Van der Ven.