De Alliantie Dijkenbouwers is gestart met metingen op de IJsseldijk tussen Wapenveld en Hattem. De Dijkenbouwers, bestaande uit de aannemersbedrijven Martens en Van Oord, Ballast Nedam en Van der Ven, gaan de versterking van dit dijktracé uitvoeren. Voor dat het zover is, wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Voor deze uitwerking is het nodig om met GPS-apparatuur de hoogteligging van het terrein nauwkeurig in kaart te brengen. Met deze gegevens kan het Voorkeursalternatief gedetailleerd worden uitgewerkt en weten we exact waar er straks werkzaamheden moeten plaatsvinden.

Planning verbetering IJsseldijk bij Apeldoorns Kanaal

De uitwerking van het Voorkeursalternatief tot een Definitief Ontwerp, waarbij de benodigde vergunningen zijn aangevraagd, duurt tot eind 2020. In het voorjaar van 2021 starten de uitvoeringswerkzaamheden.