De dijkversterking in Gameren kan beginnen! Samen met Martens en Van Oord hebben we de afgelopen maanden proeven uitgevoerd om een nieuwe techniek voor een dijkversterking te testen. Wij hebben als Combinatie Martens en Van Oord - Van der Ven, net als 1 van de andere deelnemende combinatie, deze proeven succesvol afgerond. Vandaag kregen wij uit handen van de directeuren van Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma hiervoor een certificaat. Binnenkort starten wij samen met de combinatie Van de Wetering, Vissers Ploegmakers en FPH Ploegmakers, de uitvoering bij de Waalbandijk in Gameren.

Voor de dijkversterking in Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Piping
Veel dijken in ons land kunnen verzwakken door piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de doorlopende kleilaag en dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk en een zandmeevoerende wel er achter. Gevolg: de dijk verzwakt, wordt instabiel en kan bezwijken.

Haalbaar en maakbaar
Door kennisinstituut Deltares zijn er haalbaarheidsproeven gedaan op laboratoriumschaal (kleine en mediumschaal) en op grotere schaal in de Deltagoot. Deze hebben succesvolle resultaten opgeleverd. De proeven zijn geslaagd en daarmee is bewezen dat de grofzandbarrière in theorie werkt. Vervolgens zijn er drie aannemerscombinaties geselecteerd om te testen of een grofzandbarrière ook maakbaar is in het veld. De proeven zijn op verschillende locaties uitgevoerd. Twee van hen zijn hiervoor al geslaagd. Waaronder de combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven.

Wereldprimeur in Gameren
Nu de maakbaarheidsproeven zijn geslaagd kan de grofzandbarrière daadwerkelijk ingezet worden bij een dijkversterkingsproject. Gameren heeft de wereldprimeur! Daar wordt als eerste in heel Nederland de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

Film maakbaarheidsproeven
Van de proeven is een film gemaakt. Deze is hier te bekijken.