De restauratie van gemeentelijke monument Mansveldergemaal is afgerond en vandaag opgeleverd! Het Mansveldergemaal heeft weer zijn historische uitstraling. Het is voorzien van geïsoleerde dakbeplating en de originele dakpannen zijn weer aangebracht. De originele stalen kozijnen zijn gerestaureerd en teruggeplaatst. Deze zijn gerestaureerd door de kleinzoon van de eerste stoker op het gemaal in 1926 Daniël Mansvelder. Ook het schilderwerk is direct aangepakt en heeft het werk compleet gemaakt.

Het geheel is gerestaureerd door onze vakmannen. Voor Van der Ven was het een uitdagende en eervolle opdracht, te meer het Mansvelder gemaal zo’n beetje in de ‘achtertuin’ ligt van ons bedrijf.     

Het Mansvelder gemaal ligt aan de Nieuwendijk in Brakel is een authentiek stoomgemaal. Het werd gebruikt voor de inundatie van het gebied rond de batterij Poederoijen en vormt onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2013 heeft Van der Ven, in opdracht van Waterschap Rivierenland, al voorzien in de restauratie van de sluizen rond het Mansveldergemaal. Het geheel is weer in ere hersteld!  

Informatie over project Restauratie Mansveldergemaal