Het nieuwe poldergemaal Noord-Linschoten is gerealiseerd. Het oude gemaal is geamoveerd, de watergangen zijn gebaggerd, de oevers zijn geoptimaliseerd en de vispassage is aangelegd. 

Visvriendelijk gemaal

De waterkwaliteit in de polder van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verbeterd door onder andere het realiseren van een 30 meter lange vispassage. De optimale vismigratie verbetering is gecreëerd door het aanbrengen van Lobbenpomp, een visvriendelijke lokpomp. Er is een nieuw visvriendelijk en goed bereikbaar gemaal gerealiseerd, waarbij de vissen kunnen nu veilig de polder in èn uit kunnen zwemmen.

Aanvoerroute
De grootste uitdaging was dat het te bouwen gemaal ligt aan de Noord-Linschoterzandweg. Op deze weg is verkeer met een hoge assenlast bij voorbaat verboden. Om materiaal aan te voeren was dus een slimme oplossing nodig. De oplossing lag in het aanleggen van een tijdelijke bouwweg van anderhalve kilometer door de weilanden van Snelrewaard en Oude Water. Op deze manier hoefde het bouwverkeer geen gebruik te maken van de smalle Noord- en Zuid Linschoterzandweg, is de openbare weg maximaal ontzien en hadden bewoners geen overlast. Mede hierdoor kon het werk efficiënt uitgevoerd worden.