In 2015 heeft Van der Ven een prachtige opdracht van De Koornwaard gegund gekregen. Ondertussen zijn de planvoorbereiding, het ontwerp en diverse projectfases gerealiseerd: 

  • Het natuurgebied en de ringdijk om het terrein;
  • Het aanbrengen van voorbelasting voor de dijkoprit;
  • De spuitplaats t.b.v schoonspuiten van boten;
  • De kraanfundering t.b.v. het in en uit het water hijsen van boten;
  • Kadevernieuwing.

Voor De Koornwaard fase 3 is gerealiseerd:

  • Kabel- en leidingwerkzaamheden rondom het nieuwe kantoor en de nieuwe dijkoprit;
  • Verhardingen rondom het kantoor met aansluiting op een compleet nieuw toegangscontrolesysteem;
  • Parkeerplaatsen;
  • Dijkoprit asfaltverharding wordt in week 15 aangebracht, waarna De Koornwaard de nieuwe dijkoprit / toegangsweg in gebruik kan nemen.

We zijn blij met het vertrouwen van De Koornwaard. Bedankt voor de prettige samenwerking tot dusver Alex en Robert!