Het project Renoveren Transportleiding Daalakker is een onderscheidend project binnen de raamcontracten ‘Leidingwerk en Gemalen’ van Waterschapsbedrijf Limburg. Wat het project onderscheid is de intensieve samenwerking, de innovatieve technieken die worden toegepast om de impact om de omgeving te beperken en de vele uitdagingen binnen het project.

Het riool aan de Daalakkerweg bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond was hard aan vervanging toe. Voor deze vervanging is in plaats van de traditionele aanpak gekozen voor de methode van relining.  Bij deze methode wordt een lange kous door de buizen heen gelierd en door UV-licht uitgehard. De buis krijgt hierdoor een nieuwe binnenwand. Hierdoor wordt de gebruiksduur van de leiding aanzienlijk verlengd. De voordelen zijn dat we niet hoeven te graven, we kunnen sneller werken én het is goedkoper! Per dag kunnen we zo een buisdeel van een paar honderd meter aanpakken.

De samenwerking in bouwteamverband verloopt voor beide partijen uitstekend. Patrick Kleuters (Waterschapsbedrijf Limburg): ‘In het voortraject zijn we eendrachtig tot de beste oplossing gekomen. Dat ging op een open en transparante manier op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dat neemt overigens niet weg dat we elkaar scherp moeten houden: op de inhoud, het proces en uiteraard ook op de prijs.’ Ook Martin den Otter (van der Ven) is zonder meer tevreden over het werken in bouwteams: ‘Dat werkt uiterst plezierig. Bij een reguliere aanbesteding in concurrentie is het passen en meten om de beste aanbieding te doen. Daarbij is de prijs vaak een doorslaggevende factor. In de praktijk betekent dat niet altijd voor de beste oplossing wordt gekozen maar voor de goedkoopste. Bij de Daalakkerweg is dat gelukkig heel anders gegaan … én goed én goedkoper.

De werkzaamheden zijn in volle gang en naar verwachting eind april afgerond. Daarna kan de transportleiding er weer jaren tegenaan.