De bouw van het nieuwe innamepompstation aan de Bergsche Maas schiet goed op. De betonnen pompkelders zijn klaar en het gebouw begint al zichtbaar vorm te krijgen.

Het totale betonwerk is binnen dit project een grote klus. Van begin 2019 tot begin 2020 is er hard gewerkt aan het betonwerk. Het laatste deel van het betonwerk is aangevuld waarmee het betonwerk vanaf nu alleen nog maar letterlijk de hoogte in gaat. Inmiddels zijn de contouren van het uiteindelijke gebouw al goed te zien.

In het instroombekken wordt een veerstoep gerealiseerd waarmee in de toekomst onderhoudsvoertuigen aan land gezet kunnen worden. Het instroombekken is ontgraven en voorzien van zinkstukken en bodem- en taludbekleding. De veerstoep is afgewerkt met betonmatten.

In het 2e kwartaal starten de afbouwwerkzaamheden aan het pompstation. Dan worden onder andere binnenwanden en kozijnen geplaatst en benodigde installaties en het leidingwerk aangebracht. Als sluitstuk van het project wordt het terrein rondom het pompstation afgewerkt.

 

Luchtfotografie: Meditaal.com