Een mijlpaal in Scheveningen! Het eerste spoelwater in de nieuwe spoelwaterverwerking is een feit, op 1 oktober is deze deels in gebruik genomen. Dit ging gepaard met veel geweld, bij het spoelen van de snelfilters wordt er namelijk in korte tijd een grote hoeveelheid water geloosd met een snelheid van ongeveer 5.000 m3 per uur. In week 43 wordt het gehele installatie in gebruik gesteld.

De nieuwbouw van de spoelwaterverwerking is voor ruim 70% gereed. De bouwkundige werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. We zijn momenteel bezig met het bouwen van een slibopslag met een verrijdbare overkapping, deze zal eind van dit jaar gereed zijn. Met de bouw van de nieuwe spoelwaterverwerking kunnen de huidige spoelplassen terug worden gegeven aan de natuur. De ontmanteling van de infrastructuur en de sanering is momenteel in volle gang, dit loopt tot eind februari.