In 2020 hebben wij in opdracht van Waterschap Rivierenland drie persleidingtracés gerealiseerd. De tracés zijn eind 2020 succesvol beproefd, aangesloten en vervolgens in gebruik genomen. Door de realisatie van deze tracés wordt het afvalwater van een groot deel van de Betuwe getransporteerd naar de centrale rioolwaterzuiveringen Tiel en Dodewaard. Deze rioolwaterzuiveringen zijn de afgelopen periode geheel vernieuwd, waarmee vanaf nu het afvalwater efficiënter en duurzamer kan worden gezuiverd.

Het leidingentracé had een totale lengte van 10km. Daarvan is 8 kilometer transportleidingen met een diameter van 400en 500mm aangelegd in open ontgravingen en 2 kilometer HDD-boringen van 450en 315mm doorsnede. Parallel aan de werkzaamheden voor het Waterschap heeft Van der Ven in opdracht van Liander 1 kilometer middenspanningskabel inclusief drie horizontaal gestuurde boringen gerealiseerd.

Naast de technische uitdaging van het werk kende het werk een grote groep stakeholders, zoals  perceeleigenaren, vergunningverleners en gemeentes. Goede communicatie en afstemming met de stakeholders was de  bepalende factor voor het slagen van het project.