Van der Ven kijkt met genoegen terug op het succesvol aanbrengen van een duiker onder de Van Randwijklaan ter hoogte van de Bandijk in Werkendam. Het leek een project te worden zonder zorgen, tot een onverwachte wending tot een nieuwe koers dwong.

Werkendam in het Land van Altena is een woonplaats die hard groeit. De toegenomen afvoer van hemelwater op twee waterpartijen aan weerszijden van de Van Randwijklaan bracht aan het licht dat de bestaande duiker niet voldoende capaciteit meer had. Wij namen de opdracht aan om een extra duiker (betonbuis) aan te brengen met een diameter van 1,5 meter. Bedrijfsleider Cees van Oord: “Het leek geen grote uitdaging, met een afstand die prima te overzien was. Wij kozen voor een open front boring. Bij het plaatsen van de damwand stuitten we echter op een oude oeverbescherming bestaande uit stortsteen en een houten palenrij.”

Koerswijziging
Boren in hout dat ondergronds goed geconserveerd is gebleven is niet te doen, dus was het nodig door te schakelen naar een andere aanpak. Een open ontgraving bleef over. Van Oord gaat verder: “Het was een besluit met veel consequenties, want de Van Randwijklaan is een belangrijke ontsluitingsweg voor verkeer en vrachtverkeer. Daarom besloten we het werk in de herfstvakantie uit te voeren. Een klus onder tijdsdruk, die we toch naar tevredenheid hebben geklaard. We begonnen op maandagochtend en zaterdag rond het middaguur zat het straatwerk er weer in.”

Het werk is inmiddels naar volle tevredenheid opgeleverd.