Er wordt volop gewerkt door Van der Ven op het fortterrein. Inmiddels is de loods verwijderd en worden de aanpassingen in de bomvrije kazerne uit de jaren '70 van de vorige eeuw weggehaald. Bij de restauratie worden stenen hergebruikt die vrijkwamen bij het herstel van Werk aan de Korte Uitweg. Verder krijgt het terrein een nieuwe inrichting die de situatie aan het begin van de 20e eeuw zoveel mogelijk benadert, met behoud van natuurwaarden.

22 Maart jl. ondertekenden wethouder Herman Geerdes en Wim Uijttewaal namens de stichting Lunet aan de Snel de erfpachtovereenkomst voor exploitatie van het fort. Dit is het begin van een ‘nieuw leven’ voor Lunet aan de Snel. De stichting gaat de komende 30 jaar het fort exploiteren, beheren en openstellen voor bezoekers.

Herontwikkeling tot waterfort
De stichting Lunet aan de Snel komt voort uit een initiatief van de familie Uijttewaal. Zij zijn geboren en getogen op een steenworp afstand van het fort. Zij willen dit mooie rijksmonument behouden en openstellen voor een breed publiek. De activiteiten op het fort komen in het teken te staan van ‘Water’. De stichting hoopt eind 2017/voorjaar van 2018 de deuren van haar waterfort ‘Lunet aan de Snel’ te openen voor bezoekers.

Behoud cultuurhistorisch erfgoed
In 2016 kocht de gemeente Houten Lunet aan de Snel, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in Schalkwijk. Met de aankoop en de overeenkomst met Stichting Lunet aan de Snel wil de gemeente bijdragen aan het behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed in Houten.

Bron: Gemeente Houten