De feestelijke oplevering van de restauratie van het Mansveldergemaal en het project Kennisplekken is op zaterdag 17 juni. Het Mansveldergemaal is het afgelopen jaar met bijdragen van gemeente en provincie gerestaureerd. Op een achttal plekken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie staan nu kennisbankjes waarvan de ‘Spannende geschiedenis’ van de inzet van water voor de landsverdediging via een QR-code te ontdekken is. Dit is een gezamenlijk project van de gemeente Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Zaltbommel.

Programma

Vanaf 13:00 uur staat koffie en thee klaar bij het gemaal. Om 13:30 uur vindt de feestelijk opening in aanwezigheid van wethouder Bragt plaats op muzikale en theatrale wijze. Eindtijd is ongeveer 14:00 uur. Vanaf 14:00 uur is het mogelijk om met landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen op excursie te gaan, waarin hij vertelt over de fascinerende watergeschiedenis van dit gebied (duur ongeveer 1 uur, vertrekpunt Mansveldergemaal).

De opening vindt plaats tijdens het evenement Mooi Linieland op 17 en 18 juni van 11:00 tot 16:00 uur. Ook op andere plekken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn activiteiten. Zie hiervoor www.mooilinieland.nl.

Kennisplekken spannende geschiedenis

Om de spannende geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vertellen zijn op diverse plekken langs de Waterlinie - in Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Zaltbommel - ‘kennisplekken’ ingericht. Dit zijn plekken waar met de Waterlinie en in het bijzonder haar blauwe watererfgoed extra goed te beleven is. Er staan liniebankjes die met een QR code via de website www.spannendegeschienis.nl (Tijdlijnen/Leven lang de Linie) het verhaal van de plek vertellen. Dat gebeurt aan de hand van tekst, foto´s, audio en videomateriaal.

Mansveldergemaal

Het Mansveldergemaal maakt samen met de Batterijen onder Poederoijen en Brakel, en Slot Loevestein deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gemaal is 17 juni de hele dag, van 11:00 tot 16:00 uur, te bezichtigen. Een markante plek die prachtig de spannende geschiedenis van ons watererfgoed vertelt. Het stoomgemaal was op de eerste plaats bedoeld om het aanwezige (kwel)water vanuit lager gelegen polders naar hoger gelegen gebied en richting de rivier de Maas te pompen. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het rond 1880 omgebouwd en werkte het gemaal ook andersom om de polders onder water te zetten (zgn. inundatie) en zo het oprukken van de vijand tegen te gaan. Ook bij het Mansveldergemaal is een kennisplek met een liniebankje.

Het Mansveldergemaal is eigendom van de Gemeente Zaltbommel. Deze verhuurt momenteel het gemaalgebouw als opslagruimte.

Achtergrondinformatie De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815 met water als verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, konden stroken polderland tussen Muiden en de Biesbosch 40 centimeter onder water worden gezet. Dit gebeurde via een ingenieus systeem van sluizen, dijken, kaden, weteringen, sloten en kanalen. Het land werd daardoor moeilijk begaanbaar voor de vijand.

Routebeschrijving

U kunt parkeren bij het Mansveldergemaal, Nieuwendijk 7 5306 TB te Brakel (beperkt ruimte!), of bij de Batterij onder Poederoijen, Maasdijk 5307 TD te Poederoijen, waar u via een wandeling (ca. 20 minuten) of per pendeldienst (ca. 10 minuten) bij het Mansveldergemaal komt. Zie ook routebeschrijving in de bijlage.