In oktober 2014 is de uitvoering van het project Renovatie Langzame Zandfilters in Scheveningen gestart. De vijf gebouwen in Scheveningen waar de langzame zandfilters zich in bevinden waren toe aan groot onderhoud. De renovatie en het groot onderhoud is nodig om de hoge kwaliteit en veiligheid van het drinkwater ook in de toekomst te kunnen garanderen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te borgen. Van der Ven voert dit project uit in opdracht van Dunea Duin en Water. 

Tijdens de renovatie heeft Van der Ven binnen de panden asbest gesaneerd. De vezelcementgolfplaten daken zijn vervangen door ongeveer 20.000 maluminium Kalzip dakbedekking. Daarnaast zijn diverse bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische aanpassingen gedaan en worden ventilatievoorzieningen aangebracht. 

Gelijk met de renovatie is de kans aangegrepen om een duurzame energiebron te realiseren in de vorm van de installatie van ruim 6.000 zonnepanelen, zodat energie voor eigen gebruik op kan worden gewekt met gratis zonlicht. Volgens planning zijn alle werkzaamheden aan de langzame zandfilters in medio 2020 afgerond en is deze locatie weer klaar voor een lange duurzame toekomst.