Het is zover, de eerste voorbereidingen buiten voor de natuurontwikkeling Westelijke Langstraat zijn van start gegaan. We zijn begonnen met het kappen van bomen en we onderzoeken het gebied op onontplofte oorlogsresten. Zo kan in juni veilig de schop in de grond.

Bomen weghalen voor het watersysteem
Over de 650 hectare van het gebied worden waar nodig bomen verwijderd om plaats te maken voor het nieuwe watersysteem. Het verwijderen van de bomen is nodig voor de natuurontwikkeling en voor het behoud van “droge voeten” bij de woningen en tuinen. We zitten aan het begin van het broedseizoen. Daar houden we bij het verwijderen van de bomen rekening mee. De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de ecoloog uitgevoerd.

Onontplofte oorlogsresten
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er in de Westelijke Langstraat gevochten en daarom bestaat de kans dat er nog munitie in de grond ligt. Er is op meer dan 4.000 plekken iets van ijzer in de grond gesignaleerd! Er kan hier munitie worden gevonden, maar ook een verroeste spijker, daarom wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Dit gebeurt op plaatsen waar iets in de grond zou kunnen liggen en waar tijdens het project wordt gegraven. In de afgelopen week hebben we naast oud ijzer en hoefijzers ook oorlogsresten gevonden. We zijn gestuit op een Britse mortiergranaat van 2 inch en een pantsergranaat van 17 pond. Alle ontplofbare oorlogsresten zijn veilig opgeslagen in een speciaal ingerichte container. Deze zullen op een later tijdstip door de EODD op een locatie binnen de gemeente Waalwijk onschadelijk worden gemaakt.
Wilt u meer weten over dit project? Klik hier.