In april hebben Gemeente Leiden en Van der Ven de bouwteamovereenkomst getekend voor het project Herinrichting en vervangen riolering Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid. Nadat het contract is getekend is het bouwteamtraject van start gegaan.

De riolering in de Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid in Leiden is ongeveer 60 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden. Het huidige gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel, zodat het regenwater direct wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. Het project is een pilot voor de gemeente Leiden. De gemeente heeft, conform het beleidsakkoord 2018-2022, een enorme ambitie om de wijken klimaatadaptief in te richten en biodivers te vergroenen. De combinatie met de verstedelijkingsopgave in dit gebied en het voorbereiden van de ondergrond op de energietransitie maken dit project tot een uniek project.

Van der Ven vormt samen met gemeente Leiden, wUrck landschapsarchitect, Beaumont Communicatie en Tauw Advies- en Ingenieursbureau het bouwteam dat de herinrichting gaat voorbereiden en uitvoeren. Met deze 5 partners beschikt het bouwteam over de specifieke kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. De komende periode gaan we gezamenlijk aan de slag met het ontwerp, bewonersparticipatie en klimaatadaptatie. Met als doel dat het ontwerp optimaal aansluit bij de projectdoelstellingen van de gemeente en de wensen vanuit de omgeving. Door is 3d te ontwerpen wordt alle raakvlakken optimaal inzichtelijk gemaakt, en is meteen mooi beeldmateriaal beschikbaar voor het participatieproces. Het bouwteamtraject loopt tot eind 2020.

Visual: wUrck architectuur stedenbouw landschap BV