De bouw van Busstalling Westraven in Utrecht schiet goed op. Je kijkt nu naar een bouwterrein waar de eerste contouren van de busstalling goed zichtbaar worden.

In mei zijn we gestart met het heiwerk. Momenteel wordt er gewerkt aan het betonwerk en naderen we nu het moment dat de begane grond vloer kan worden aangelegd. Kort na de bouwvak wordt de vloer van het kantoor aangebracht en start de montage van de staalconstructie.

De inrichting van het kantoor en de werkplaats staat gepland voor het vroege voorjaar van 2021. Bij de inrichting van het stallingsterrein hebben we te maken met brandveiligheid. Door verscherpte brandveiligheidseisen voor elektrische voertuigen zijn er aanvullende voorwaarden gesteld aan de inrichting van het terrein en de blusvoorziening. Deze voorwaarden worden momenteel vertaald in een nieuw terreinontwerp.  

Als gevolg van deze voorwaarden kunnen op het terrein minder bussen gestald worden dan gepland. Daarom zijn we gestart met de aanleg van een stallingsterrein aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan het eind van het jaar kunnen hier de eerste elektrische bussen worden geladen.  

De huidige status van het werk is in beeld gebracht. De foto’s laten mooi het treintje in de werkzaamheden zien, startend bij het transformatorgebouw linksonder, in het verlengde door naar het kantoorgebouw en vervolgens naar rechts richting de werkplaats. In de werkplaats zijn van links naar rechts drie putten te zien voor de hefkolommen en een APK-inspectieput. Hier komen in de toekomst 2 tot drie bussen per werkstraat te staan. De twee werkstraten geheel rechts zijn bestemd voor het reinigen van de bussen. Hier passeren straks zo’n 200 bussen per dag.