De boring is aangekomen bij de ontvangstkuip bij het NS-plein! De boring had een lengte van 850 meter en een inwendige diameter van 1,6 meter en een uitwendige diameter van 2 meter. Het NS-plein in Tilburg is een drukke plek midden in de stad. Het was dus een echte uitdaging om de boor te verwijderen. Een klus die Van der Ven en K-Boringen samen succesvol hebben geklaard!

En nu?

Nu de eerste boring is aangekomen wordt op het NS plein gewerkt aan de diepe rioolput waarmee de boring wordt aangesloten op het al bestaande rioolstelsel. Daarnaast wordt in de perskuip waarvandaan de boring is vertrokken de aanwezige installatie omgedraaid om over een aantal weken te kunnen starten met de laatste boring binnen dit project. Deze boring vertrekt richting het Wilhelminakanaal en is nog 315 meter lang.

Tilburgs Deltaplan

Het project maakt deel uit van het Tilburgs Deltaplan, De Blauwe Ader. De Blauwe Ader is een omvangrijk stelsel van ondergrondse leidingen bedoeld om overtollig regenwater snel af voeren, zodat wateroverlast in de stad wordt voorkomen. Met de aanleg van De Blauwe Ader zijn ondergelopen straten na een hevige regenbui verleden tijd.