Na 10 jaar werk en ruim 10 km Aa vond de officiele opening van het Dynamisch Beekdal door waterschap, gemeenten, provincie en Brabants Landschap 8 september jl. plaats. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal is het complete landschap van Kasteel Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch veranderd. Er is onder andere een recreatieve impuls gegeven aan het gebied, we hebben een mooiere leefomgeving gecreëerd rondom Berlicum en Middelrode, de wateroverlast in ´s-Hertogenbosch wordt voorkomen en de verloren gegane natuurwaarden zijn hersteld. In een notendop was het totale project een combinatie van waterberging, natuurontwikkeling dan wel beekherstel, landbouwkundige kavelruil en recreatief medegebruik in goed overleg in en met de streek.  

Van der Ven realiseerde in 2014 -2015 fase 6a deelgebied de Hasselt in het Dynamisch Beekdal. Naast het natuurtechnisch grondverzet en het omleggen van dijken zijn er knuppelpadbruggen, betonduikers, een gemaal, een vistrap en een coupure van stalen damwanden met betonwerk gerealiseerd. Meer projectinformatie en foto's van het door Van der Ven gerealiseerde fase 6a deelgebied de Hasselt.

Er is een prachtige dronefilm met uitleg over het totale project gemaakt: Ontdek het Dynamisch Beekdal!
Bron film en foto's: Waterschap Aa en Maas